SZKOŁA
UCZNIOWIE
NAUCZYCIELE
KANDYDACI
ZOSTAŃ UCZNIEM
SPOŁECZNEGO LICEUM

Co oferuje szkoła:
>> gabinety lekcyjne wyposażone w komputery i projektory multimedialne;
>> ciekawe programy - imprezy szkolne;
>> wspólne wyjazdy, biwaki integracyjne, atrakcyjne wycieczki krajowe i zagraniczne;
>> spotkania z ciekawymi ludźmi;
Społeczne Liceum Ogólnokształcące
im. Polskich Noblistów
ul. Chopina 4
82-500 Kwidzyn
tel./faks 55-261-22-87
kom. 794 992 260
www.kss.msi.pl
kss.kwidzyn@idsl.pl

>> indywidualna karta rozwoju od początku nauki aż do jej zakończenia;
>> testy wewnątrzszkolne diagnozujące poziom wiedzy i umiejętności;
>>  próbne egzaminy maturalne z wybranych przedmiotów i na wybranym poziomie;
>> indywidualne przygotowanie do konkursów i olimpiad;  udział w projektach edukacyjnych;

"NIE-BOSKA KOMEDIA" W TEATRZE WYBRZEŻE -
28.II.2014
SPOTKANIE Z AKTOREM, KWIDZYNIAKIEM P.
MARKIEM TYNDĄ

Co Tobie proponujemy?

>>maks. 20-to osobowe klasy sprzyjają wysokiemu poziomowi kształcenia;
>>zwiększoną liczbę godzin z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym;
>>100% zdawalność egzaminu maturalnego;
>>języki obce na różnych poziomach zaawansowania w bardzo małych grupach
Co Tobie proponujemy?
>>warunki umożliwiające wszechstronny rozwój fizyczny: pływanie, jazda konna; tenis ziemny, strzelectwo,
aerobik, siłownia;
>>wszystkie gabinety lekcyjne wyposażone w komputery i projektory multimedialne;
>>ciekawe programy - imprezy szkolne;
>>wspólne wyjazdy, biwaki integracyjne, atrakcyjne wycieczki krajowe i zagraniczne;
>>spotkania z ciekawymi ludźmi;
>>indywidualne przygotowanie do konkursów  i olimpiad;
>>udział  w projektach edukacyjnych, np.: Erasmus+, Zdolni z Pomorza;

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY - HAPPENING

Dlaczego warto zostać uczniem SLO?
>>>Jeśli chcesz:
>> realizować swoje zainteresowania i marzenia;
>> w pełni zaistnieć w społeczności szkolnej;
>> zdobyć wiedzę umożliwiającą Ci podjęcie studiów;
>> mieć wybór nauki języków obcych;
>> oraz być przygotowanym do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

Czego oczekujemy od Ciebie?

>> odwagi i zdecydowania w podejmowaniu decyzji;
>> wytrwałości w dążeniu do realizacji postawionych sobie celów;
>> dużego zaangażowania we współpracę z kadrą nauczycieli;
>> otwartego umysłu na wiedzę i zaangażowania w jej zdobywaniu.
ZAJĘCIA NA POLITECHNICE I UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM
NAUKA JEST OBYWATELEM EUROPY - WROCŁAW 2013

Co proponujemy Rodzicom?

>>dziennik internetowy: LIBRUS - czyli codzienne informacje o uczniu;
>>dwukrotnie w półroczu konsultacje indywidualne: uczeń-wychowawca-rodzic;
>>comiesięczne konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów;
>>współpracę z wykwalifikowaną i zaangażowaną kadrą w celu jak najlepszego   przygotowania do egzaminu
maturalnego.
W ubiegłorocznej ocenie Pomorskiego Kuratora Oświat działania wszystkich organów szkoły uzyskały
najwyższe wyniki w badanych obszarach
Wszystko po to, by:
lepiej się poznać
być bliżej siebie,
twórczo wpływać na życie szkoły
i prezentować szkołę w środowisku lokalnym

jingiel
WYSIWYG Web Builder
REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLASY I SLO