SZKOŁA
UCZNIOWIE
NAUCZYCIELE
KANDYDACI
ZOSTAŃ UCZNIEM
SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM
Społeczne Gimnazjum
im. Polskich Noblistów
ul. Chopina 4
82-500 Kwidzyn
tel./faks 55-261-22-87
kom. 794 992 260
www.kss.msi.pl
kss.kwidzyn@idsl.pl

Co oferuje szkoła:
>> gabinety lekcyjne wyposażone w komputery i projektory multimedialne;
>> ciekawe programy - imprezy szkolne;
>> wspólne wyjazdy, biwaki integracyjne, atrakcyjne wycieczki krajowe i zagraniczne;
>> spotkania z ciekawymi ludźmi;

>> indywidualna karta rozwoju od początku nauki aż do jej zakończenia;
>> testy wewnątrzszkolne diagnozujące poziom wiedzy i umiejętności;
>>  próbne egzaminy gimnazjalne z wybranych przedmiotów i na wybranym poziomie;
>> indywidualne przygotowanie do konkursów i olimpiad;  udział w projektach edukacyjnych;
"NIE-BOSKA KOMEDIA" W TEATRZE WYBRZEŻE -
28.II.2014
SPOTKANIE Z AKTOREM, KWIDZYNIAKIEM P.
MARKIEM TYNDĄ

Co Tobie proponujemy?

>> maks. 20-to osobowe klasy sprzyjają wysokiemu poziomowi kształcenia;
>> bardzo wysoką zdawalność egzaminu gimnazjalnego;
Co Tobie proponujemy?

>> języki obce na różnych poziomach zaawansowania w bardzo małych grupach;
>> warunki umożliwiające wszechstronny rozwój fizyczny:  pływanie, jazda konna, taniec,
>>>tenis ziemny;
>> zajęcia pozwalające na rozwój twojej osobowości:
>>>gra na gitarze, koła przedmiotowe, różne zajęcia artystyczne, koło wokalne, i inne;

Dlaczego warto zostać uczniem SG?
>>>Jeśli chcesz:
>> realizować swoje zainteresowania i marzenia;
>> w pełni zaistnieć w społeczności szkolnej;
>> zdobyć wiedzę umożliwiającą Ci podjęcie nauki w wybranej szkole średniej;
>> mieć wybór nauki języków obcych;
>> oraz być przygotowanym do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

Czego oczekujemy od Ciebie?

>> odwagi i zdecydowania w podejmowaniu decyzji;
>> wytrwałości w dążeniu do realizacji postawionych sobie celów;
>> dużego zaangażowania we współpracę z kadrą nauczycieli;
>> otwartego umysłu na wiedzę i zaangażowania w jej zdobywaniu.

Co proponujemy Rodzicom?

>> reprezentację w postaci Rady Rodziców,
>> wpływ na kierunek działań wychowawczych i edukacyjnych szkoły;
>> dziennik internetowy: LIBRUS;
>> dwukrotnie w półroczu konsultacje indywidualne: uczeń-wychowawca-rodzic;
>> comiesięczne konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów;
>> przygotowanie dydaktyczne ucznia przez wykwalifikowaną i zaangażowaną kadrę;
Wszystko po to, by:
lepiej się poznać
być bliżej siebie,
twórczo wpływać na życie szkoły
i prezentować szkołę w środowisku lokalnym
WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014
JĘZYK POLSKI
HISTORIA I WOS
MATEMATYKA
PRZEDMIOTY
PRZYRODNICZE
JĘZYK ANGIELSKI
P.PODSTAWOWY
JĘZYK ANGIELSKI
P.ROZSZERZONY
JĘZYK NIEMIECKI
P.PODSTAWOWY
JĘZYK ROSYJSKI
P.PODSTAWOWY
JĘZYK ROSYJSKI
P.ROZSZERZONY
PRZYJĘCIE W POCZET UCZNIÓW SPOŁECZNEGO
GIMNAZJUM IM.POLSKICH NOBLISTÓW


jingiel


WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015

ULOTKA 2016
Zgodnie z nowymi zasadami reformy edukacji nie planuje się naboru do klasy pierwszej na rok szkolny 2017-18