DOKUMENTY WEWNĄTRZSZKOLNE
Statut Społecznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów - tekst ujednolicony
Statut Społecznego Liceum Ogólnokształcące im. Polskich Noblistów - tekst ujednolicony
STATUTY SZKOŁY
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny  -  SG
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY - Społeczne Gimnazjum 
PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA
Szkolny zestaw programów nauczania w Społecznym Gimnazjum
PROGRAMY NAUCZANIA
REGULAMIN HONOROWEJ NAGRODY SZKOŁY "ALEKSANDER"
PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG OŚWIATOWYCH - GIMNAZJUM 
Regulamin korzystania z podręczników
REGULAMIN HONOROWEJ NAGRODY SZKOŁY " PRIMUS INTER PARES"
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY - Społeczne Liceum
ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY - Społeczne Gimnazjum 
ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY - Społeczne Liceum
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny  -  SLO
KANDYDACI
NAUCZYCIELE
UCZNIOWIE
SZKOŁA
Regulamin używania telefonów w SLO
Regulamin organizacji wycieczek i imprez szkolnych dla SG i SLO
PSO HISTORIA I WOS GIMNAZJUM
PSO CHEMIA GIMNAZJUM
PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM
PSO II JĘZYK OBCY GIMNAZJUM
PSO JĘZYK ANGIELSKI GIMNAZJUM
PSO MATEMATYKA GIMNAZJUM
PSO BIOLOGIA GIMNAZJUM
PSO EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA GIMNAZJUM
PSO INFORMATYKA GIMNAZJUM
PSO JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM
PSO MUZYKA GIMNAZJUM
PSO RELIGIA GIMNAZJUM
PSO GEOGRAFIA GIMNAZJUM
PSO ZAJĘCIA TECHNICZNE GIMNAZJUM
PSO PLASTYKA GIMNAZJUM
PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE GIMNAZJUM
PSO HISTORIA, WOS, HiS LICEUM
PSO CHEMIA LICEUM
PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE LICEUM
PSO II JĘZYK OBCY LICEUM
PSO JĘZYK ANGIELSKI LICEUM
PSO MATEMATYKA LICEUM
PSO BIOLOGIA PP i PR LICEUM
PSO EDB LICEUM
PSO INFORMATYKA LICEUM
PSO JĘZYK POLSKI LICEUM
PSO MUZYKA LICEUM
PSO RELIGIA LICEUM
PSO GEOGRAFIA LICEUM
PSO FIZYKA P.ROZSZERZONY LICEUM
PSO WOK LICEUM
PSO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LICEUM
PSO FIZYKA P.PODSTAWA LICEUM
GIMNAZJUM
LICEUM
WYSIWYG Web Builder
Regulamin używania telefonów w SG
Polityka Bezpieczenstwa i Instrukcja Zarzadzania Systemem Przetwarzania Danych Osobowych 25.05.2018
PSO CHEMIA ROZSZ.
EWALUACJA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY - Społeczne Gimnazjum 
EWALUACJA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY - Społeczne Liceum 
Szkolny zestaw programów nauczania w Społecznym Liceum
Regulamin ubioru w SLO
Regulamin ubioru w SG
Regulamin rozszerzeń. Aneks nr 3 15.06.2018r.
 
Ceremoniał szkolny SG - Załącznik do Statutu Szkoły nr 5
Ceremoniał szkolny SLO - Załącznik do Statutu Szkoły nr 5